Chính sách đào tạo

Lớp học trực tuyến (Online class) được Trung tâm ngoại ngữ CITI ENGLISH triển khai hỗ trợ các học viên có nhu cầu luyện thi tiếng Anh trên khắp cả nước. Hơn nữa, học trực tuyến là một xu hướng mới trong thời đại 4.0 mà Học viên cần được tiếp cận dần. Tuy nhiên, khi Học viên tham gia các lớp học trực tuyến. Học viên cần tuân thủ các quy định để đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Trung tâm đề nghị Học viên tham gia lớp học phối hợp thực hiện một số quy định dưới đây:

1. Tham gia đầy đủ các buổi học; đăng nhập trước buổi học từ 10-15p để đảm bảo kết nối sẵn sàng trước khi buổi học bắt đầu. Nếu học viên đăng nhập vào lớp muộn hơn 30p so với giờ học của buổi học, các bộ quản lý có quyền không cho Học viên đó tham gia buổi học.

2. Đọc tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi học theo yêu cầu của Giảng viên; chuẩn bị tài liệu đầy đủ trước giờ học.

3. Chức năng micro và camera của từng Học viên luôn ở chế độ tắt, chỉ có Giảng viên có quyền điều khiển các chức năng này; Giảng viên sẽ bật mic khi mời Học viên phát biểu.

4. Ngồi học ngay ngắn và tập trung; trang phục lịch sự; sử dụng tai nghe để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh khi cần thiết.

5. Không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính hoặc làm việc riêng trong khi học. Không ghi âm, ghi hình buổi học trực tuyến.

6. Cán bộ quản lý lớp sẽ điểm danh định kỳ và có thể điểm danh đột xuất, trường hợp vắng mặt không lý do sẽ áp dụng quy định ở mục 7.1 và 7.2.

7. Đối với việc xin nghỉ phép: Nếu học viên bận không tham gia học cần xin phép quản lý lớp trước 2h khi lớp bắt đầu học.

7.1 Trường hợp học viên tự ý nghỉ quá 2 buổi, quản lý sẽ trao đổi trực tiếp với học viên về lý do nghỉ không phép. Trường hợp lý do không hợp lý trung tâm có quyền cho học viên thôi học.

7.2. Trường hợp học viên đang tham gia học muốn xin nghỉ sớm cần xin phép giảng viên và quản lý lớp và nêu rõ lý do. Trường hợp tự ý nghỉ không lý do quá 3 lần học viên sẽ không được tiếp tục tham gia học khóa.

8. Học viên muốn học bù, học lại buổi học nào hoặc muốn tham gia ôn lại cả khóa mới cần báo trước với quản lý lớp để cán bộ quản lý lớp sắp xếp. Yêu cầu học viên nêu rõ lý do học bù, học lại.