Chính sách hỗ trợ học viên

Học viên tham gia khóa đào tạo tại CITI ENGLISH sẽ được đảm bảo quyền lợi và thực thi trách nhiệm theo các điều khoản dưới đây.

ĐIỀU 1: ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Học viên được cung cấp đầy đủ thông tin khi đồng ý sử dụng các khóa học do CITI ENGLISH cung cấp. Các thông tin chi tiết như sau:

  1. Tên Khóa học
  2. Học phí toàn khóa
  3. Thời gian đào tạo
  4. Ngày khai giảng dự kiến
  5. Hình thức học
  6. Thời lượng buổi học

Tất cả các thông tin này sẽ được ghi rõ trên hợp đồng của học viên.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN

2.1. Quyền hạn

a. Học viên được Trung tâm ngoại ngữ CITI ENGLISH cam kết chất lượng đầu ra.

b. Được yêu cầu CITI ENGLISH cung cấp những tài liệu, tư liệu cần thiết cho việc ôn luyện

c. Học viên được tham gia test đầu ra trước khi kết thúc khóa học để đánh giá trình độ của mình, định hướng bài thi, kỳ thi phù hợp với năng lực học viên.

d. Mọi thắc mắc phát sinh hoặc không hài lòng trong quá trình học tập, bên học viên vui lòng liên hệ quản lý học tập. Tất cả ý kiến đóng góp của học viên sẽ được giải quyết hoặc hồi đáp trong thời gian 02 ngày. Nếu không liên hệ, học viên sẽ chịu trách nhiệm 100% kết quả học tập của mình.

e. Học viên được bảo lưu khóa học tối đa 6 tháng.

2.2. Nghĩa vụ của Học viên:

a. Cam kết học tập theo đúng lộ trình và hướng dẫn của CITI ENGLISH đề ra.

b. Tuân thủ các quy định về hướng dẫn kỹ thuật, nội quy lớp học và các quy định của CITI ENGLISH (Nội quy, quy định xem thêm tại đây).

c. Phối hợp với CITI ENGLISH để giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình học tập.

d. Thanh toán đầy đủ học phí cho CITI ENGLISH.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CITI ENGLISH

3.1. Nghĩa vụ

a. Giảng dạy đúng theo chương trình và tiến độ học tập đã thống nhất giữa hai bên.

b. Trong trường hợp Học viên học tập theo đúng quy định và hướng dẫn của CITI ENGLISH mà không đạt được điểm số cam kết thì CITI ENGLISH có nghĩa vụ phải hỗ trợ học viên học lại hoàn toàn miễn phí đến khi thi đạt chứng chỉ và không phải đóng thêm bất kỳ 1 khoản phí nào.

3.2. Quyền hạn

a. Giám sát và đôn đốc việc học của học viên

b. Yêu cầu học viên hoàn thành đủ lệ phí học ôn

c. Trong trường hợp Học viên vi phạm các điều khoản của Hợp đồng này ( Điều 2, Mục 2.2 – Nghĩa vụ của học viên), CITI ENGLISH không có trách nhiệm phải đảm bảo điểm số cam kết như ban đầu cho Học viên.

ĐIỀU 4: QUY ĐỊNH VỀ RÚT HỌC PHÍ

4.1. Học viên chỉ được phép rút học phí khi thuộc trong các trường hợp đặc biệt được rút học phí do CITI ENGLISH quy định như sau:

a. Học viên có hoàn cảnh đặc biệt: bệnh hiểm nghèo, tai nạn, tử vong không thể tiếp tục việc học.

b. Học viên không hài lòng về chương trình đào tạo do bị đổi giáo viên >(lớn hơn) 03 lần không phải do yêu cầu của học viên.

4.2. Nếu thuộc một trong các trường hợp đặc biệt do CITI ENGLISH quy định ở trên, Học viên có quyền rút học phí theo quy trình mà CITI ENGLISH ban hành như sau:

a. Thời gian xét duyệt: Tối đa 3 ngày kể từ ngày CITI ENGLISH nhận được đơn xin rút học phí của học viên

b. Thời gian hoàn trả học phí: Tối đa 7 ngày kể từ ngày CITI ENGLISH xác nhận đồng ý hoàn trả học phí.
Thủ tục cụ thể về việc rút học phí sẽ được quản lý đào tạo của CITI ENGLISHtư vấn hỗ trợ Học viên thực hiện.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Hiệu lực của Hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý sau 01 tuần kể từ ngày khóa học kết thúc, hoặc khi học viên đã thi đạt trình độ đăng ký.

– Hợp đồng này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

5.2. Tranh chấp

Nếu có những vướng mắc, hai Bên sẽ thương lượng giải quyết trên tinh thần tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Những vướng mắc không thể tự hoà giải được sẽ đưa ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết.