LỊCH THI VSTEP A2, B1, B2 TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Tháng 12/2023

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp không quá 06 tháng).
 • 01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

04,05/11/2023

21/10/2023

Tháng 12/2023

08-10/12/2023

30/11/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp không quá 06 tháng).
 • 01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Tháng 12/2023

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp không quá 06 tháng).
 • 01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

05/11/2023

29/10/2023

Tháng 12/2023

02,03/12/2023

26/11/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.500.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp không quá 06 tháng).
 • 01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

11/11/2023

Trước ngày thi 10 ngày

Tháng 12/2023

08-10/12/2023

30/11/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Lưu ý:
– Hạn nộp hồ sơ: trước ngày thi ít nhất 15 ngày làm việc
– Mọi trường hợp hoãn, huỷ trong vòng 02 ngày kể từ ngày khai giảng khoá học sẽ không được hoàn trả lệ phí học và thi.

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp không quá 06 tháng).
 • 01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

18,19/11/2023

06/11/2023

Tháng 12/2023

16,17/12/2023

04/12/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp không quá 06 tháng).
 • 01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

25,26/11/2023

14/11/2023

Tháng 12/2023

23,24/12/2023

12/12/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp không quá 06 tháng).
 • 01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

25/11/2023

10/11/2023

Tháng 12/2023

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp không quá 06 tháng).
 • 01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

 Tháng 11/2023  

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Tháng 12/2024

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp không quá 06 tháng).
 • 01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

03,04/11/2023

28/10/2023

Tháng 12/2023

01,02/12/2023

25/11/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp không quá 06 tháng).
 • 01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

21,22/11/2023

11/11/2023

Tháng 12/2023

09,10/12/2023

30/11/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp không quá 06 tháng).
 • 01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

29/11/2023

22/11/2023

Tháng 12/2023

26,27/12/2023

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

18,19/11/2023

06/11/2023

Tháng 12/2023

23,24/12/2023

12/12/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Ngày thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

14,15/11/2023

03/11/2023

Tháng 12/2023

16,17/12/2023

06/12/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.500.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Tháng 12/2023

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

25/11/2023

10/11/2023

Tháng 12/2023

16,17/12/2023

01/12/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Tháng 12/2023

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

18,19/11/2023

08/11/2023

Tháng 12/2023

16,17/12/2023

06/12/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Tháng 12/2023

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Vui lòng liên hệ để cập nhật lịch thi sớm nhất

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

18,19/11/2023 11/11/2023

Tháng 12/2023

26,27/12/2023

19/12/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Ngày thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

04-08/11/2023

03/10/2023

Tháng 12/2023

02-06/12/2023

31/10/2023 đến khi đủ hồ sơ

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

11,12/11/2023

27/10/2023

Tháng 12/2023

08-10/12/2023

01/11/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.500.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

10-12/11/2023

03/11/2023

Tháng 12/2023

08-10/12/2023

01/12/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

21,22/11/2023

10/11/2023

Tháng 12/2023

22-24/12/2023

12/12/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

11,12/11/2023

21/10/2023

Tháng 12/2023

12,13/12/2023

22/11/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.500.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

25,26/11/2023

16/11/2023

Tháng 12/2023

22-24/12/2023

14/12/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

14,15/11/2023

06/01/2023

Tháng 12/2023

19,20/12/2023

11/12/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

29/11/2023

Đến khi nhận đủ hồ sơ

Tháng 12/2023

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

22-24/11/2023

16/11/2023

Tháng 12/2023

19,20/12/2023

10/12/2023

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

Tháng

Lịch thi

Hạn đăng ký

Tháng 11/2023

12/11/2023

05/11/2023

Tháng 12/2023

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Tháng 01/2024

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)
 • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
 •  01 bản photo công chứng CMND/ CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

 

1. Hình thức học: Đào tạo trực tuyến qua Zoom, Meet tương tác trực tiếp với giảng viên (Có trợ giảng, cán bộ quản lý lớp hỗ trợ)

2. Thời hạn đăng ký học:

  • Không giới hạn số lượng học viên. Mỗi lớp từ 15-20 học viên, tách lớp và xếp lịch gần nhất nếu lớp đã đủ học viên đăng ký.
  • Học viên muốn ghép lớp (với khóa học đã khai giảng) vui lòng liên hệ quản lý lớp để được hỗ trợ.

3. Quyền lợi học viên:

  • Nhận giáo trình ôn tập sau khi đăng ký tại trung tâm.
  • Thu học phí 01 lần, không phát sinh phụ phí.
  • Hỗ trợ xếp lớp, bổ sung buổi học khi học viên nghỉ có lý do.
  • Học lại miễn phí nếu học viên thi không đạt.

Hướng dẫn quy trình đăng ký, tham gia khóa học

BƯỚC 1 – ĐĂNG KÝ HỌC

Học viên có nhu cầu đăng ký luyện thi Vstep online tại CITI ENGLISH vui lòng liên hệ đăng ký theo 2 phương thức:

  1. Đăng ký trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh của CITI ENGLISH để nộp hồ sơ và hoàn thiện lệ phí ôn tập.
  2. Đăng ký trực tuyến trên website hoặc gọi qua hotline trung tâm để được hướng dẫn đăng ký và hoàn thiện lệ phí ôn tập.

BƯỚC 2 – XÁC NHẬN THÔNG TIN & NHẬN TÀI LIỆU

  • Sau khi hoàn thiện thủ tục đăng ký, Quản lý lớp sẽ liên hệ thông báo lịch học và gửi giáo trình học cho học viên qua email.
  • Học viên check email để nhận tài liệu ôn tập. Sau đó liên hệ xác nhận với Quản lý lớp để được thêm vào nhóm lớp.

BƯỚC 3 – THAM GIA KHÓA LUYỆN THI

  • Trước lịch học, Quản lý lớp sẽ thông báo lại lịch học. Quá trình học viên vào lớp có vấn đề về trang thiết bị, kỹ thuật sẽ được Quản lý lớp hỗ trợ, hướng dẫn.
  • Học viên bận việc cá nhân cần báo lại cho Quản lý lớp để được hỗ trợ xếp lịch ghép lớp, bổ sung đảm bảo đủ thời lượng học tập theo lộ trình khóa học.

BƯỚC 3 – THI VÀ NHẬN CHỨNG CHỈ

  • Hoàn thành khóa ôn tập, trung tâm sẽ cập nhật các lịch thi gần nhất và hỗ trợ học viên hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi.
  • Học viên liên hệ với nhà trường tổ chức thi để nộp hồ sơ sự thi và hoàn thiện lệ phí thi.
  • Học viên đi thi đúng lịch, cập nhật kết quả thi và lịch trả chứng chỉ qua thông báo của Quản lý lớp trong nhóm lớp.

Trên đây là lộ trình luyện thi cấp tốc tại CITI ENGLISH. Mọi thắc mắc về lịch đào tạo, học viên vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.