Chứng chỉ CEFR A1 là gì? Mô tả năng lực theo khung châu Âu

Mục nhập này đã được đăng trong CEFR. Đánh dấu trang permalink.

Hotline0246 660 9628

Hỗ trợ liên tục 24/7