Quy định về chứng chỉ tiếng anh cho giáo viên các cấp mới nhất

Theo những quy định cũ trước 2021, giáo viên cần có chứng chỉ tiếng anh để tuyển dụng, thi công chức, nâng hạng. Từ 2021:

 • Giáo viên không bắt buộc phải có chứng chỉ tiếng Anh để được bổ nhiệm vào các hạng CDNN giáo viên.
 • Giáo viên cần có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện các nhiệm vụ
 • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

Chứng chỉ tiếng anh cho giáo viên các cấp theo quy định cũ

Theo những quy định cũ trước 2021, giáo viên các cấp muốn thi công chức, thi nâng hạng cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu vị trí. Mỗi cấp học sẽ có những quy định riêng về trình độ ngoại ngữ cho giáo viên. Cụ thể:

Giáo viên mầm non: Căn cứ theo Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Yêu cầu chứng chỉ tiếng anh sẽ dựa theo phân hạng giáo viên. 

 • Giáo viên mầm non hạng II (V.07.02.04) có trình độ ngoại ngữ bậc 2
 • Giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.05) có trình độ ngoại ngữ bậc 2
 • Giáo viên mầm non hạng IV (V.07.02.06) có trình độ ngoại ngữ bậc 1

Giáo viên tiểu học: Căn cứ theo Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 

 • Giáo viên tiểu học hạng I (V.07.03.27) dạy ngoại ngữ cần có trình độ ngoại ngữ bậc 2.
 • Giáo viên tiểu học hạng II (V.07.03.28) dạy ngoại ngữ cần có trình độ ngoại ngữ bậc 2.
 • Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29) dạy ngoại ngữ cần có trình độ ngoại ngữ bậc 2.

Giáo viên THCS: Căn cứ theo Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

 • Giáo viên THCS hạng I (V.07.04.10) dạy ngoại ngữ cần có trình độ ngoại ngữ bậc 3.
 • Giáo viên THCS hạng II (V.07.04.11) dạy ngoại ngữ cần có trình độ ngoại ngữ bậc 3.
 • Giáo viên THCS hạng III (V.07.04.12) dạy ngoại ngữ cần có trình độ ngoại ngữ bậc 2.

Giáo viên THPT: Căn cứ theo Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

 • Giáo viên THPT hạng I (V.07.05.13) dạy ngoại ngữ cần có trình độ ngoại ngữ bậc 3.
 • Giáo viên THPT hạng II (V.07.05.14) dạy ngoại ngữ cần có trình độ ngoại ngữ bậc 3.
 • Giáo viên THPT hạng III (V.07.05.15) dạy ngoại ngữ cần có trình độ ngoại ngữ bậc 2.

Quy định chứng chỉ tiếng anh cho giáo viên các cấp từ 2021

Từ thời điểm ngày 20/3/2021, khi chùm thông tư: Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT đã thay đổi nhiều quy định về mã số, tiêu chuẩn CDNN giáo viên các cấp. Quy định về chứng chỉ tiếng Anh cho giáo viên các cấp đã có thay đổi như sau:

 • Giáo viên không bắt buộc phải có chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc để được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.
 • Tuy nhiên, giáo viên cần có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
 • Việc đánh giá năng lực ngoại ngữ của giáo viên được thực hiện theo các hình thức phù hợp, đảm bảo khách quan, khoa học và công bằng.

Việc thay đổi quy định về chứng chỉ tiếng Anh cho giáo viên các cấp nhằm mục đích giảm áp lực cho giáo viên trong việc chạy theo bằng cấp. Tạo điều kiện cho các giáo viên có năng lực chuyên môn cao nhưng chưa có chứng chỉ tiếng Anh được tham gia vào công tác giảng dạy. Thay đổi phương pháp đánh giá năng lực ngoại ngữ của giáo viên theo hướng khách quan, khoa học và công bằng hơn.

Mặc dù không còn bắt buộc phải có chứng chỉ tiếng Anh, nhưng giáo viên vẫn cần có kiến thức và kỹ năng tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu công việc. Hy vọng những thông tin mà bài viết cung cấp sẽ hữu ích cho học viên.

Mục nhập này đã được đăng trong Vstep. Đánh dấu trang permalink.

Hotline0246 660 9628

Hỗ trợ liên tục 24/7