Hướng dẫn cách tính quy đổi thang điểm Vstep A2 B1 B2 C1

Thang điểm Vstep là điểm số dùng để đánh giá trình độ thí sinh trong kỳ thi Vstep. 

 • Bài thi Vstep bậc 2: Thang điểm 100, quy về thang điểm 10
 • Bài thi Vstep bậc 3-5: Thang điểm 10

Thang điểm Vstep là gì?

Thang điểm Vstep là điểm số dùng để đánh giá trình độ thí sinh tham dự các kỳ thi Vstep. Mỗi phần kỹ năng trong bài thi Vstep sẽ chiếm 25% tổng điểm bài thi. 

Từ tổng điểm bài thi và thang điểm Vstep, thí sinh sẽ được quy đổi trình độ tương ứng với từng mức điểm.

Cách tính điểm và thang điểm Vstep A2

Dựa theo Quyết định 1481/QĐ-BGDĐT, Bài thi tiếng anh A2 có cấu trúc 4 phần với thời gian làm bài 110 phút. 

Cách tính điểm Vstep A2 từng kỹ năng

Mỗi phần thi nghe, nói, đọc, viết A2 Vstep sẽ được đánh giá hoặc quy đổi về thang điểm từ 0 đến 25. Cụ thể từng phần thi như sau:

Vstep A2 listening 

 • Part 1 (5 câu) – 0-5 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm
 • Part 2 (5 câu) – 0-5 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm
 • Part 3 (5 câu) – 0-5 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm
 • Part 4 (5 câu) – 0-5 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm
 • Part 5 (5 câu) – 0-5 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm

Vstep A2 reading

 • Part 1 (10 câu) – 0-5 điểm, mỗi câu đúng 0,5 điểm
 • Part 2 (8 câu) – 0-8 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm
 • Part 3 (7 câu) – 0-7 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm
 • Part 4 (5 câu) – 0-5 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm

Vstep A2 writing

 • Part 1 (5 câu) – 0-5 điểm, mỗi câu đúng 0,5 điểm
 • Part 2 (1 câu) – 0-10 điểm
 • Part 3 (1 câu) – 0-10 điểm

Vstep A2 speaking

 • Part 1 (3 câu) – 0-5 điểm
 • Part 2 (3-4 câu) – 0-5 điểm
 • Part 3 (5-6 câu) – 0-5 điểm
 • Part 4 (1 chủ đề) – 0-5 điểm

Quy đổi điểm Vstep Overall

Điểm Overall của bài thi Vstep bậc 2 là tổng điểm của 4 phần thi kỹ năng (Từ 0-100 điểm), sau đó quy về thang điểm 10 và làm tròn tới 0.5 điểm. 

Bài thi sẽ xét ĐẠT và KHÔNG ĐẠT từ điểm quy đổi cuối cùng của bài thi. Cụ thể:

Mức

Điểm

Đạt bậc 2

>7,5

6,5-7,5

Không đạt Bậc 2

<6,5

Cách tính điểm và thang điểm Vstep B1 B2 C1

Dựa theo Quyết định 729/QĐ-BGDĐT, đề thi tiếng anh Vstep bậc 3-5 có cấu trúc gồm 4 phần, thời gian làm bài 172 phút.

Cách tính điểm Vstep 3-5 từng kỹ năng

Mỗi phần thi kỹ năng trong bài thi Vstep 3-5 sẽ được tính theo thang điểm 10. Cụ thể như sau:

Phần thi

Cấu trúc

Cách tính điểm

Listening 

35 câu10/ 35 * Số câu trả lời đúng

Reading

40 câu10/ 40 * Số câu trả lời đúng

Writing

2 câu

Chấm theo tiêu chí trên thang điểm 10

(Part 1 + Part 2 * 2) / 3

Speaking

3 phầnChấm theo tiêu chí trên thang điểm 10

Cách quy đổi điểm Vstep Overall

Điểm Overall bài thi Vstep bậc 3-5 là điểm trung bình 4 phần thi kỹ năng (Từ 0 đến 10 điểm), làm tròn tới 0.5 điểm. Dựa theo quy đổi thang điểm, bài thi sẽ được xét như sau:

Mức

Điểm

< 4,0

Không xét

4,0 – 5,5

Bậc 3

6,0 – 8,0

Bậc 4

8,5 – 10

Bậc 5

Hy vọng những thông tin mà bài viết cung cấp sẽ giúp học viên nắm được cách tính điểm, thang điểm từng bài thi Vstep. Mọi thắc mắc về cách tính điểm, tra cứu điểm thi Vstep… Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp!

Hotline0246 660 9628

Hỗ trợ liên tục 24/7