Bằng B2 tiếng anh có thời hạn bao lâu? Dựa theo quy định nào?

Dựa theo thông tin trên phôi bằng, các loại chứng chỉ tiếng anh B2 đều có thời hạn vĩnh viễn. Tuy nhiên:

  • Các đơn vị sử dụng chứng chỉ sẽ có quy định riêng về thời hạn bằng B2 (Từ 1,5 – 2 năm). 
  • Cần tìm hiểu kỹ yêu cầu của đơn vị chủ quản để có kế hoạch sở hữu chứng chỉ đúng hạn.

Phân loại bằng B2 tại Việt Nam

Tiếng anh B2 là bậc ngoại ngữ trung cao cấp trong khung CEFR , tương đương bậc 4 KNLNN 6 Bậc Việt Nam. Chứng chỉ tiếng anh B2 là phôi bằng thể hiện người sở hữu có thể giao tiếp linh hoạt trong cả những chủ đề chuyên môn.

Tại Việt Nam, hiện đang có 3 loại chứng chỉ tiếng anh B2 do các đơn vị trong và ngoài nước cấp bằng. Cụ thể:

  • Chứng chỉ B2 Vstep: Là chứng chỉ bậc 4 theo KNLNN 6 bậc Việt Nam, do Bộ GD&ĐT cấp.
  • Chứng chỉ B2 CEFR: Là chứng chỉ bậc trung cấp – Independent User theo khung tham chiếu châu Âu. Do tổ chức Bright online LLC Academy Hoa kỳ cấp.
  • Chứng chỉ B2 Cambridge: Là chứng chỉ B2 tương đương khung châu Âu do Đại học Cambridge English cấp.
Mẫu chứng chỉ B2 của Bộ GD&ĐT

Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ tiếng anh B1 và tương đương – Giảng viên Đại học Hà Nội đứng lớp – Bằng chuẩn 100% – Lưu Hồ sơ gốc chính quy

ĐĂNG KÝ NGAY

Bằng B2 tiếng anh có thời hạn bao lâu?

Để tìm hiểu về thời hạn chứng chỉ tiếng anh B2. Học viên cần tham khảo các thông tin quy định của đơn vị cấp chứng chỉ. Đồng thời xem xét các điều kiện, yếu tố, mục đích sử dụng chứng chỉ để xác định chính xác hiệu lực của từng loại. Cụ thể:

Thời hạn bằng B2 tiếng anh theo quy định đơn vị cấp

Để xác định thời hạn theo đơn vị cấp đối với từng loại chứng chỉ, học viên có thể tham khảo các thông tin trên phôi bằng chứng chỉ. Cụ thể:

  • Chứng chỉ tiếng anh B2 Vstep: Trên phôi bằng B2 Vstep chỉ có thông tin về thời hạn chứng chỉ nên có thể hiểu là bằng có thời hạn vĩnh viễn.
  • Chứng chỉ B2 CEFR: Tương tự với B2 Vstep, trên phôi bằng B2 CEFR cũng chỉ có thông tin ngày cấp chứng chỉ. Do đó có thể xác định bằng B2 CEFR có thời hạn vĩnh viễn.
  • Chứng chỉ B2 Cambridge: Trên phôi bằng không ghi thời hạn sử dụng chứng chỉ, do đó bằng B2 Cambridge cũng có thời hạn vĩnh viễn.

Thời hạn bằng B2 tiếng anh theo đơn vị sử dụng chứng chỉ

Ngoài những quy định từ phía đơn vị cấp chứng chỉ, thời hạn chứng chỉ tiếng anh B2 tại Việt Nam còn phụ thuộc vào đơn vị sử dụng chứng chỉ. Cụ thể, theo quy định tại Công văn 3755/BGDĐT-GDTX

Việc chấp nhận chứng chỉ hoặc chứng nhận năng lực ngoại ngữ và thời hạn của chứng chỉ/ chứng nhận sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh/ thành phố trực thuộc TW hoặc do Giám đốc Sở GD&ĐT (Trong trường hợp được Chủ tịch UBND tỉnh/ thành phố trực thuộc TW ủy quyền) xem xét và đưa ra quyết định dựa theo yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của vị trí công việc.

Ví dụ:

  • Một số vị trí công chức, viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cần bằng B2 có thời hạn trong vòng 1,5 năm.
  • Đầu ra thạc sĩ yêu cầu bằng B2 có thời hạn trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp đến ngày xét điều kiện bảo vệ Luận văn thạc sĩ.

Có thể thấy, thời hạn của bằng B2 tiếng anh tại Việt Nam sẽ nằm trong khoảng từ 1,5 đến 2 năm tùy theo yêu cầu của từng đơn vị sử dụng chứng chỉ. Học viên cần tìm hiểu kỹ quy định của đơn vị chủ quản để có kế hoạch học và thi hiệu quả để đảm bảo chứng chỉ đúng thời hạn. 

Yêu cầu đầu vào Thạc sĩ tại Việt Nam cần bằng B1 có thời hạn 1,5 năm

Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết nhất giải đáp cho câu hỏi “Bằng tiếng anh B2 có thời hạn bao lâu”. Chúc học viên có định hướng ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!

Hotline0246 660 9628

Hỗ trợ liên tục 24/7