CEFR C2 level là gì? Mô tả năng theo khung châu Âu

Mục nhập này đã được đăng trong CEFR. Đánh dấu trang permalink.

Hotline0246 660 9628

Hỗ trợ liên tục 24/7