Tổng hợp reading APTIS test có đáp án hướng dẫn PDF

Bài thi reading APTIS có cấu trúc gồm 4 phần, thời gian làm bài 30 phút.

 • Part 1 – Đọc hiểu câu
 • Part 2 – Liên kết văn bản
 • Part 3 – Chọn quan điểm phù hợp
 • Part 4 – Hiểu văn bản

Cấu trúc bài thi reading APTIS

Bài thi APTIS reading test được chia thành 4 phần thi có độ khó tăng dần. Thí sinh sẽ có thời gian làm bài trong vòng 30 phút. Cụ thể cấu trúc từng phần như sau:

Phần thi

Dạng câu hỏi

Cấu trúc

Yêu cầu

Part 1

Sentence Comprehension – Đọc hiểu câu

Gồm 5 câu hỏi

Câu hỏi chọn từ để hoàn thành câu từ 3 đáp án cho trước

Part 2

Text Cohesion – Liên kết văn bản

Gồm 2 nhiệm vụ

Sắp xếp 6 câu cho sẵn theo đúng thứ tự

Part 3

Opinion Matching – Chọn quan điểm phù hợp

Gồm 7 ý kiến, 4 nhân vật

Ghép ý kiến, quan điểm phù hợp với nhân vật

Part 4

Long Text Comprehension – Hiểu văn bản

Gồm 7 đoạn văn với 8 tiêu đề

Ghép tiêu đề cho từng đoạn văn của một văn bản dài

Aptis reading part 1

Trong phần thi đầu tiên của bài kiểm tra đọc APTIS, thí sinh sẽ phải chọn một từ đúng (trong số ba từ cho trước) để hoàn thành mỗi câu. 

 • Phần thi này bao gồm 5 câu hỏi. 
 • Mỗi câu nằm trong một đoạn văn ngắn, và các đoạn văn này có ý nghĩa độc lập với nhau. 

Điều này có nghĩa là thí sinh có thể hoàn thành một câu mà không cần hiểu toàn bộ nội dung của các câu khác trong đoạn văn. Mục tiêu của phần thi này là đánh giá khả năng đọc và hoàn thiện câu của thí sinh bằng cách sử dụng từ chính xác.

Mẹo làm bài:

 1. Đọc kỹ cả câu và đoạn văn để nắm bắt ngữ cảnh.
 2. Chú ý đến các từ khóa trong câu và đoạn văn để xác định từ thích hợp.
 3. Loại trừ những từ không phù hợp với ngữ nghĩa của câu và đoạn văn.
 4. Nếu không chắc chắn về câu trả lời, hãy chọn từ cảm thấy phù hợp nhất.

Ví dụ: The man was very _ _ _ when he received the news of his promotion.

 1. happy
 2. sad
 3. angry

Giải thích:

 • Từ khóa trong câu là “the man was very” và “received the news of his promotion”.
 • Từ “happy” phù hợp với ngữ cảnh vì nó thể hiện cảm xúc tích cực khi nhận được tin tốt.
 • Từ “sad” và “angry” không phù hợp với ngữ cảnh vì chúng thể hiện cảm xúc tiêu cực. Câu trả lời: A. happy

Aptis reading part 2

Phần thi APTIS Reading Part 2 – Text Cohesion yêu cầu thí sinh hoàn thành 7 câu hỏi, mỗi câu nằm trong một chủ đề đã được xáo trộn. 

 • Nhiệm vụ của thí sinh là sắp xếp lại thứ tự của các câu để tạo thành một đoạn văn có logic và hợp lý. 
 • Phần thi này nhằm kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc sắp xếp văn bản, từ đó xác định mối liên hệ giữa các câu trong đoạn văn.

Thí sinh sẽ phải tìm các dấu hiệu trong từng câu để giúp họ đưa ra những quyết định phù hợp về thứ tự câu trong văn bản.

Mẹo làm bài:

 1. Đọc kỹ từng câu để nắm bắt nội dung và ý nghĩa của mỗi câu.
 2. Tìm kiếm các từ khóa và cụm từ liên quan trong các câu.
 3. Xác định mối quan hệ logic giữa các câu (như nguyên nhân – kết quả, thời gian, v.v.).
 4. Bắt đầu sắp xếp các câu từ câu đầu tiên hoặc câu cuối cùng.
 5. Sử dụng các từ liên kết để đảm bảo sự trôi chảy của văn bản.
 6. Kiểm tra lại toàn bộ đoạn văn sau khi hoàn thành để đảm bảo logic và mạch lạc.

Aptis reading part 3

Phần thi APTIS Reading Part 3 – Opinion Matching yêu cầu thí sinh đọc một đoạn văn dài khoảng 150 từ. 

 • Nhiệm vụ của thí sinh là hoàn thành văn bản bằng cách điền vào tất cả các khoảng trống sử dụng từ đúng từ danh sách cho sẵn. 
 • Để hoàn thành một đoạn văn, thí sinh cần phải hiểu rõ nội dung của toàn bộ đoạn văn. 

Phần thi này được thiết kế để đánh giá khả năng đọc và hiểu các đoạn văn ngắn.

Mẹo làm bài:

 1. Đọc kỹ toàn bộ đoạn văn để nắm bắt nội dung và ý kiến ​​chính.
 2. Chú ý đến các từ khóa xung quanh chỗ trống để xác định từ thích hợp.
 3. Loại trừ các từ không phù hợp với ngữ nghĩa của đoạn văn.
 4. Nếu không chắc chắn về câu trả lời, hãy chọn từ cảm thấy phù hợp nhất.

Ví dụ: The [1] of technology has had a profound impact on our lives. It has made our lives [2] and [3]. We can now [4] with people from all over the world, [5] information quickly and easily, and [6] new things with the help of technology.

Danh sách từ:

 • development
 • easier
 • more convenient
 • communicate
 • access
 • learn

Câu trả lời:

 1. development (Phù hợp với chỗ trống đầu tiên vì nó giới thiệu chủ đề của đoạn văn.)
 2. easier (Phù hợp với chỗ trống thứ hai vì nó mô tả tác động tích cực của công nghệ.)
 3. more convenient (Phù hợp với chỗ trống thứ ba vì nó mô tả tác động tích cực khác của công nghệ.)
 4. communicate (Phù hợp với chỗ trống thứ tư vì nó mô tả một lợi ích cụ thể của công nghệ.)
 5. access (Phù hợp với chỗ trống thứ năm vì nó mô tả một lợi ích cụ thể khác của công nghệ.)
 6. learn (Phù hợp với chỗ trống thứ sáu vì nó mô tả một lợi ích cụ thể khác của công nghệ.)

Aptis reading part 4

Phần thi APTIS Reading Part 4 – Long Text Comprehension bao gồm một đoạn văn dài khoảng 750 từ và một loạt các tiêu đề đã được cung cấp sẵn. 

 • Thí sinh sẽ phải gắn mỗi tiêu đề vào mỗi đoạn văn (tổng cộng có 7 đoạn văn). 
 • Trong số các tiêu đề, luôn có một tiêu đề không phù hợp với bất kỳ đoạn văn nào. 

Phần thi này được thiết kế để kiểm tra khả năng đọc và hiểu các văn bản dài.

Mẹo làm bài:

 

 1. Đọc kỹ toàn bộ đoạn văn để nắm bắt nội dung và ý chính.
 2. Chú ý đến các từ khóa trong đoạn văn và so sánh với các tiêu đề được cung cấp.
 3. Loại trừ những tiêu đề không phù hợp với nội dung của đoạn văn.

Ví dụ: The internet has become an indispensable tool for people all over the world. It provides us with access to a vast amount of information, allows us to connect with others, and offers a variety of entertainment options. However, the internet also has its drawbacks. It can be a source of misinformation, it can be addictive, and it can expose us to cyberbullying and other online threats.

Tiêu đề:

 • The benefits of the internet
 • The dangers of the internet
 • How to use the internet safely
 • The history of the internet
 • The future of the internet
 • The impact of the internet on society
 • The internet and education
 • The internet and business

Câu trả lời:

 1. The benefits of the internet (Phù hợp với đoạn văn đầu tiên vì nó tóm tắt những lợi ích của internet.)
 2. The dangers of the internet (Phù hợp với đoạn văn thứ hai vì nó tóm tắt những tác hại của internet.)
 3. How to use the internet safely (Phù hợp với đoạn văn thứ ba vì nó cung cấp hướng dẫn sử dụng internet an toàn.)
 4. The history of the internet (Phù hợp với đoạn văn thứ tư vì nó tóm tắt lịch sử phát triển của internet.)
 5. The future of the internet (Phù hợp với đoạn văn thứ năm vì nó thảo luận về xu hướng phát triển của internet trong tương lai.)
 6. The impact of the internet on society (Phù hợp với đoạn văn thứ sáu vì nó thảo luận về tác động của internet đến xã hội.)
 7. The internet and education (Phù hợp với đoạn văn thứ bảy vì nó thảo luận về vai trò của internet trong giáo dục.)
 8. The internet and business (Phù hợp với đoạn văn thứ tám vì nó thảo luận về vai trò của internet trong kinh doanh.)

Download tài liệu, đề thi reading APTIS PDF

Nhằm cung cấp thêm tài liệu cho học sinh chuẩn bị bài thi reading APTIS, bài viết đã hợp một số tài liệu miễn phí và ôn tập đề thi:

Một số đề thi reading APTIS

Trên đây là toàn bộ những thông tin học viên cần biết về bài thi reading APTIS. Nếu học viên có nhu cầu tham gia các khóa ôn thi APTIS A2, B1, B2 cấp tốc… Vui lòng để lại thông tin để được hỗ trợ!

 

Mục nhập này đã được đăng trong APTIS. Đánh dấu trang permalink.

Hotline0246 660 9628

Hỗ trợ liên tục 24/7