Download trọn bộ đề thi APTIS theo từng kỹ năng PDF

Bài thi APTIS có cấu trúc gồm 5 phần. Thời gian làm bài thi 197 phút:

  • Ngữ pháp & Từ vựng: (50 phút)
  • Kỹ năng Nghe: (50 phút)
  • Kỹ năng Đọc: (35 phút)
  • Kỹ năng Viết: (50 phút)
  • Kỹ năng Nói: (12 phút)

Cấu trúc đề thi APTIS

Cấu trúc đề thi APTIS bao gồm: Hợp phần Ngữ pháp và từ vựng (bắt buộc) và 4 phần thi kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói (lựa chọn). Cụ thể:

Phần thi

Thời gian

Cấu trúc

Thang điểm

Ngữ pháp & Từ vựng

50 phút

25 câu hỏi Ngữ pháp, 25 câu hỏi Từ vựng

0-50 điểm

Kỹ năng Nghe

50 phút

25 câu hỏi – 3 phần

0-50 điểm

Kỹ năng Đọc

35 phút

25 câu hỏi – 4 phần

0-50 điểm

Kỹ năng Viết

50 phút

4 phần

0-50 điểm

Kỹ năng Nói

12 phút

4 phần

0-50 điểm

Bài thi APTIS grammar

Phần Ngữ pháp & Từ vựng có thời gian làm bài 50 phút cho 50 câu hỏi, được chia thành 2 phần riêng biệt. 

Phần thi

Yêu cầu

Ngữ pháp

Hoàn thành 25 câu hỏi trắc nghiệm

Từ vựng

25 câu hỏi chia thành nhóm. Mỗi bộ gồm 5 từ đích kèm 10 lựa chọn

Tham khảo: Bài Thi APTIS Ngữ Pháp Và Từ Vựng

Đề thi APTIS listening

Phần nghe bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án. Được chia thành 3 phần với độ khó tăng dần theo từng phần.

Phần thi

Dạng bài

Yêu cầu

Phần 1

Nhận biết thông tin

Nghe một đoạn hội thoại, độc thoại ngắn và trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Phần 2

Xác định thông tin cụ thể

Nghe 6 đoạn thông tin, 4 đoạn độc thoại và nối thông tin phù hợp

Phần 3

Nghe và suy luận

Nghe các đoạn hội thoại, độc thoại ngắn và trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Tham khảo: Đề Thi APTIS Kỹ Năng Nghe

Đề thi APTIS reading

Phần đọc bao gồm 25 câu hỏi có độ khó tăng dần. Cấu trúc phần thi cụ thể như sau:

Phần thi

Dạng bài

Yêu cầu

Phần 1

Đọc hiểu câu ngắn

Chọn từ cho trước để hoàn thành câu

Phần 2

Khả năng liên kết đoạn văn

Cho 2 câu hỏi, mỗi câu hỏi gồm 6 câu chưa đúng trật tự. Thí sinh sắp xếp trật tự các câu văn để tạo thành đoạn văn có ý nghĩa.

Phần 3

Đọc hiểu quan điểm

Cho 4 quan điểm của 4 nhân vật và 7 mệnh đề. Thí sinh nối quan điểm của nhân vật với mệnh đề phù hợp

Phần 4

Đọc hiểu đoạn văn

Cho bài văn gồm 7 đoạn văn kèm 8 tiêu đề. Thí sinh nối tiêu đề phù hợp với từng đoạn văn.

Tham khảo: Đề thi APTIS lỹ năng đọc

Đề thi APTIS kỹ năng viết

Phần thi Viết được chia thành 4 phần, phần thi này sẽ được chấm bởi giáo viên người bản xứ. Cấu trúc cụ thể như sau:

Phần thi

Dạng bài

Yêu cầu

Phần 1

Viết từ ngắn

Thí sinh điền từ vào chỗ trống trong câu cho trước

Phần 2

Viết đoạn văn ngắn

Thí sinh viết đoạn văn ngắn khoảng 20-30 từ một câu.

Phần 3

Trả lời câu hỏi

Thí sinh trả lời câu hỏi trên các trang mạng xã hội. Độ dài câu trả lời từ 30-40 từ.

Phần 4

Viết nội dung dài

Thí sinh viết email thân mật cho một người bạn (40-50 từ) và trang trọng theo yêu cầu đề bài (120-150 từ).

Tham khảo: Đề thi APTIS kỹ năng viết

Đề thi APTIS kỹ năng nói

Phần thi Nói sẽ quy định mỗi câu hỏi có một lượng thời gian trả lời tối đa. Bài thi được chia thành 4 phần như sau:

Phần thi

Dạng bài

Yêu cầu

Phần 1

Thông tin cá nhân

Thí sinh trả lời 3 câu hỏi thông tin cá nhân, mỗi câu có 30 giây trả lời

Phần 2

Mô tả, so sánh, giải thích

Thí sinh mô tả bức tranh và trả lời 2 câu hỏi liên quan (Mỗi câu trả lời 45 giây)

Phần 3

Mô tả, so sánh, giải thích

Thí sinh mô tả 2 bức tranh đối lập, sau đó trả lời 2 câu hỏi liên quan (Mỗi câu trả lời 45 giây)

Phần 4

Trải nghiệm, ý kiến cá nhân

Thí sinh trả lời 3 câu hỏi về một chủ đề trừu tượng

Tham khảo: Đề thi APTIS kỹ năng nói

Thang điểm bài thi APTIS

Bài thi APTIS sử dụng hệ thống thang điểm kép, thể hiện kết quả dưới dạng số và cấp độ CEFR (Khung tham chiếu chung Châu Âu).

Thang điểm số

  • Mỗi kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 50.
  • Điểm thi Ngữ pháp & Từ vựng cũng được tính trên thang điểm từ 0 đến 50, nhưng không ảnh hưởng đến điểm tổng của các kỹ năng.

Điểm tổng sẽ được tính như sau:

01 kỹ năng

0-50 điểm

02 kỹ năng

0-100 điểm

03 kỹ năng

0-150 điểm

04 kỹ năng

0-200 điểm

Cấp độ CEFR

Dựa trên điểm số của từng kỹ năng, thí sinh sẽ được xếp vào một cấp độ CEFR cụ thể:

0-9 điểm

A0 – Dưới mức cơ bản

10-19 điểm

A1- Người mới bắt đầu

20-29 điểm

A2 – Người sử dụng cơ bản

30-39 điểm

B1 – Người sử dụng trung cấp

40-49 điểm

B2 – Người sử dụng thành thạo

50 điểm

C – Người sử dụng lưu loát

Download đề thi thử APTIS PDF

Để giúp các thí sinh ôn thi APTIS hiệu quả, bài viết sẽ xin chia sẻ một số đề thi thử APTIS

Mong rằng những thông tin bài viết cung cấp sẽ giúp học viên ôn luyện hiệu quả hơn. Chúc học viên sớm hoàn thành mục tiêu và có chứng chỉ APTIS!

Mục nhập này đã được đăng trong APTIS. Đánh dấu trang permalink.

Hotline0246 660 9628

Hỗ trợ liên tục 24/7