Hướng dẫn cách tính điểm, quy đổi thang điểm CEFR

Thang CEFR 6 bậc là khung ngoại ngữ châu Âu chia trình độ ngôn ngữ thành 6 bậc. Điểm bài thi tiếng anh CEFR được quy đổi sang thang điểm CEFR:

 • A1: 100-199 điểm
 • A2: 200-299 điểm
 • B1: 300-399 điểm
 • B2: 400-499 điểm
 • C1: 500-599 điểm
 • C2: 600-690 điểm

Thang CEFR 6 bậc là gì?

CEFR chia khả năng sử dụng ngôn ngữ thành ba cấp độ chính: Cơ bản (A), Trung cấp (B) và Cao cấp (C). Mỗi cấp độ được chia thành hai bậc, tổng cộng có 6 bậc:

 • CEFR  A1 (Beginner): Người mới bắt đầu
 • CEFR A2 (Elementary): Sơ cấp
 • CEFR B1 (Intermediate): Trung cấp
 • CEFR B2 (Upper-Intermediate): Trung cao cấp
 • CEFR C1 (Advanced): Cao cấp
 • CEFR C2 (Proficient): Thành thạo
Thang CEFR 6 bậc

Cách tính điểm bài thi CEFR

Đề thi tiếng anh CEFR sử dụng một dạng thức đề thi chung để đánh giá cả 6 cấp độ. Cấu trúc bài thi CEFR gồm 5 phần:

Phần thi

Thời gian

Số câu hỏi

Thang điểm

Grammar

40 phút

100 câu hỏi

0-690

Listening

20 phút

12 câu hỏi

0-690

Reading

20 phút

9-12 câu hỏi

0-690

Writing

15 phút

1 câu hỏi viết theo chủ đề

0-690

Speaking

5-7 phút

1 câu hỏi theo chủ đề

0-690

Điểm cuối cùng của bài thi là tổng điểm trung bình của 5 phần thi kỹ năng, với mức điểm từ 0-690 điểm.

Thang điểm CEFR sẽ quy đổi từ điểm thi sang trình độ tương ứng

Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ CEFR – Lịch học hàng tuần – Ôn luyện cấp tốc cùng giảng viên chuyên ngữ

ĐĂNG KÝ NGAY

Cách quy đổi thang điểm CEFR

Thang điểm CEFR sẽ quy đổi từ điểm thi sang trình độ tương ứng. Dưới đây là thang điểm quy đổi từng cấp độ tiếng anh:

 • CEFR A1 – Cấp độ cơ bản (Từ 100 – 199 điểm)
 • CEFR A2 – Cấp độ sơ cấp (Từ 200 – 299 điểm)
 • CEFR B1 – Cấp độ trung cấp (Từ 300 – 399 điểm)
 • CEFR B2 – Cấp độ trung cao cấp (Từ 400 – 499 điểm)
 • CEFR C1 – Cấp độ cao cấp (Từ 500 – 599 điểm)
 • CEFR C2 – Cấp độ thành thạo (Từ 600 – 690 điểm)

Trên đây là những thông tin hướng dẫn cách tính điểm và quy đổi thang điểm CEFR chính xác và chi tiết nhất. Nếu học viên cần giải đáp thêm các thông tin liên quan về đề thi CEFR, vui lòng liên hệ với CITI ENGLISH để được hỗ trợ!

Mục nhập này đã được đăng trong CEFR. Đánh dấu trang permalink.

Hotline0246 660 9628

Hỗ trợ liên tục 24/7